Wat is de Ondernemers PC

De OndernemersPC is een PC uitgerust met het keurmerk OndernemersPC. Zo’n PC is speciaal afgestemd op de behoefte van ondernemers.

Ondernemers PC

De kracht van de OndernemersPC ligt in de combinatie van speciaal voor ondernemers geselecteerde software, met hardware die deze software optimaal laat renderen. Aangevuld met gepaste services is de OndernemersPC de norm waaraan een PC voor ondernemers moet voldoen.

OndernemersPC biedt houvast en zekerheid.

Ondernemers staan dagelijks voor belangrijke keuzes die bepalend kunnen zijn voor het verloop van hun onderneming. Het maken van die keuzes hoort bij het ondernemerschap. Bepaalde zaken vallen echter net buiten het kennisgebied van de ondernemer. Zoals het investeren in een PC voor het bedrijf; niet iedere ondernemer heeft zich verdiept in IT op het moment dat de keuze gemaakt moet worden. Vaak maakt het gebrek aan kennis en ervaring de ondernemer onzeker. Men laat zich dan door gebrek aan deskundigheid vaak adviseren door anderen.
Ondernemers PC

Met het keurmerk OndernemersPC worden risico’s op dit gebied zoveel mogelijk vermeden. De OndernemersPC is de juiste keuze voor ondernemers en deze wetenschap neemt zorgen weg. Het keurmerk biedt ondernemers houvast om op eenvoudige wijze tot de beste keuze voor een nieuwe PC te komen. PC’s uitgerust met het keurmerk voldoen aan de eisen die ondernemers stellen op het gebied van hard- en software tegen de laagst mogelijke prijs. Een OndernemersPC is veilig en is een investering in de continuïteit van de onderneming omdat het een platform biedt voor toekomstige groei en succes.

Service, kwaliteit, onderhoud, alles onder één dak.